Xin giấy phép bảng hiệu và các thủ tục liên quan (2024)

Treo bảng hiệu thường đòi hỏi quá trình xin phép để đảm bảo tuân thủ các quy định, và giữ cho không gian quảng cáo được quản lý một cách hiệu quả. Trong nội dung dưới đây, Mekoong Media sẽ chia sẻ đến bạn các quy định về trình tự, thủ tục xin giấy phép bảng hiệu, treo biển quảng cáo ngoài trời!

Treo bảng hiệu có cần xin phép không?

Treo bảng hiệu có cần xin phép không?
Treo bảng hiệu có cần xin phép không?

Tùy thuộc vào loại biển hiệu, việc cần phải xin giấy phép hay không sẽ phụ thuộc vào các quy định của Luật Quảng cáo. Dưới đây là một số hướng dẫn căn cứ vào Thông tư 19/2013/TT-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng và các văn bản pháp lý khác:

 • Biển Hiệu Thông Thường (Tên cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, điện thoại):
  • Không cần phải thông báo đến Sở Văn hoá – Thông tin và Du lịch.
  • Phải tuân thủ quy định của Luật Quảng cáo về nội dung, kích thước, chữ viết, và kỹ thuật lắp đặt.
 • Biển Hiệu Có Gắn Yếu Tố Quảng Cáo hoặc Bảng Quảng Cáo Đặt Tại Các Công Trình/Nhà Ở Riêng Lẻ:
  • Phải làm hồ sơ và gửi tới cơ quan có thẩm quyền.
  • Bao gồm các loại biển quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên, mặt tiền công trình/nhà.
 • Bảng Quảng Cáo Có Diện Tích Một Mặt Trên 20m2:
  • Phải có kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự và gắn với tường nhà.
  • Yêu cầu xin giấy phép xây dựng từ cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

Các doanh nghiệp và cá nhân cần chú ý đến các quy định về nội dung, kích thước, chữ viết, và các yếu tố khác để đảm bảo tuân thủ theo Luật Quảng cáo và các quy định liên quan. Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có thắc mắc về thủ tục, bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý địa phương để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Điều kiện cần khi xin giấy phép treo bảng hiệu

Theo quy định của pháp luật, để xin giấy phép bảng hiệu, người làm thủ tục cần đáp ứng những điều kiện sau:

Bảng hiệu cần có nội dung nhất định

Bảng hiệu cần phải có nội dung nhất định, bao gồm thông tin quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ, tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ, phương thức liên lạc. Nếu thông tin không được ghi rõ, có thể dẫn đến việc không được cấp phép treo biển.

Bảng hiệu cần có nội dung nhất định
Bảng hiệu cần có nội dung nhất định

Hình thức thể hiện

Bảng hiệu phải sử dụng thuần tiếng Việt, không sử dụng tiếng lóng và viết tắt, trừ trường hợp tên bảng hiệu ngoại ngữ hoặc sản phẩm phục vụ đối tượng đặc biệt như dân tộc thiểu số hoặc người nước ngoài.

Hình thức thể hiện
Hình thức thể hiện

Tuân thủ kích thước quy định

Với biển hiệu ngang, chiều ngang không vượt quá 2m, chiều dài không có quy định cụ thể, chỉ cần không vượt quá kích thước mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc, chiều ngang không quá 1m, chiều cao tối đa không quá 4m.

Tuân thủ kích thước quy định
Tuân thủ kích thước quy định

Bảng hiệu không được che chắn tầm nhìn

Bảng hiệu không được che mất tầm nhìn của các biển báo đường, không được lấp mất lối thoát hiểm, lối cứu hỏa và không được chiếm lòng hay lề đường.

Bảng hiệu không được che chắn tầm nhìn
Bảng hiệu không được che chắn tầm nhìn

Thủ tục xin giấy phép treo bảng hiệu

Thủ tục xin giấy phép treo bảng hiệu
Thủ tục xin giấy phép treo bảng hiệu

Pháp luật quy định về thủ tục xin giấy phép bảng hiệu cụ thể như sau:

Bước 1: Hoàn Chỉnh Hồ Sơ và Nộp Tại Sở Văn Hoá – Thể Thao và Du Lịch Tỉnh

 • Hoàn chỉnh hồ sơ theo các yêu cầu cụ thể.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ tại Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch thuộc tỉnh.

Bước 2: Hoàn Chỉnh Hồ Sơ Nếu Hồ Sơ Không Hợp Lệ

 • Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận.

Bước 3: Nhận Phiếu Hẹn Của Cán Bộ Tiếp Nhận Hồ Sơ (Với Hồ Sơ Hợp Lệ)

 • Nhận phiếu hẹn từ cán bộ tiếp nhận hồ sơ để biết thời gian và địa điểm xem xét hồ sơ.

Hồ sơ xin giấy phép treo bảng hiệu

Hồ sơ xin giấy phép treo bảng hiệu
Hồ sơ xin giấy phép treo bảng hiệu

Hồ sơ cần bao gồm các giấy tờ chứng minh về nội dung quảng cáo, thông tin về bảng hiệu, thông tin về đơn vị làm bảng hiệu, và các giấy tờ khác theo yêu cầu.

Tuân thủ theo quy định tại Điều 31 của Luật Quảng cáo năm 2012 để đảm bảo quy trình xin giấy phép bảng hiệu diễn ra thuận lợi và hợp pháp.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thông thường, hồ sơ xin phép giấy quảng cáo bảng hiệu sẽ bao gồm:

 • Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Quảng Cáo:
 • Bao gồm thông tin chi tiết về đề nghị cấp giấy phép, nội dung quảng cáo, địa điểm lắp đặt, và các yêu cầu khác.
 • Bản Sao Có Giá Trị Pháp Lý Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh:
 • Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo.
 • Hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề, hàng hóa đối với doanh nghiệp, cá nhân tự treo biển quảng cáo.
 • Bản Sao Có Giá Trị Pháp Lý Giấy Đăng Ký Chất Lượng Hàng Hóa:
 • Có công chứng/chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của đơn vị có sản phẩm biển quảng cáo.
 • Đối với hàng hoá biển quảng cáo phải đăng ký chất lượng theo quy định pháp luật.
 • Mẫu (Maket) Sản Phẩm Biển Quảng Cáo:
 • Thể hiện rõ màu sắc, kích thước, có đóng dấu của đơn vị đề nghị cấp phép.
 • Ghi rõ thông tin về giấy phép quảng cáo, số giấy phép, ngày cấp.
 • Văn Bản Thỏa Thuận Giữa Chủ Giấy Phép và Đơn Vị Kinh Doanh Dịch Vụ:
 • Đối với trường hợp tổ chức làm dịch vụ giấy phép quảng cáo đứng tên đề nghị cấp giấy phép.
 • Bản Sao Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Của Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh Dịch Vụ:
 • Đối với việc đặt biển giấy phép quảng cáo tấm nhỏ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
 • Văn Bản Thỏa Thuận với Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc:
 • Đối với địa điểm lắp đặt biển bảng giấy phép quảng cáo tấm lớn.

Ngoài ra thì còn có các yêu cầu bổ sung cho hồ sơ xin giấy phép quảng cáo như sau:

 • Giấy Phép Quảng Cáo Trên Phương Tiện Giao Thông: Cần có văn bản thỏa thuận của Sở Giao Thông Công Chính tỉnh/thành phố.
 • Biển, Bảng Đặt Trong Hành Lang An Toàn Giao Thông, Đất, Vỉa Hè: Phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải.
 • Giấy Phép Quảng Cáo Trong Lĩnh Vực Y Tế hoặc Nông Nghiệp: Yêu cầu văn bản xác nhận nội dung quảng cáo từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp.
 • Giấy Phép Quảng Cáo Chương Trình Khuyến Mại: Phải có văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung chương trình khuyến mại từ cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.
 • Địa Điểm Lắp Dựng Biển Bảng Quảng Cáo Tấm Lớn: Yêu cầu văn bản của Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc để thỏa thuận về kiến trúc – quy hoạch.
 • Giấy Phép Quảng Cáo Tổ Chức Thi Đấu, Biểu Diễn Thể Thao Thể Dục: Phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao thể dục.
 • Cam Kết Chịu Trách Nhiệm Pháp Luật: Bao gồm cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của đơn vị thực hiện giấy phép quảng cáo hoặc của đơn vị có sản phẩm giấy phép quảng cáo, đặc biệt liên quan đến hình ảnh, danh nghĩa, quyền tác giả, và các quyền liên quan.

Bước 2: Hoàn Chỉnh Hồ Sơ và Nộp Tại Tổ Tiếp Nhận – Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch tỉnh

 • Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thuộc tỉnh.

Bước 3: Hoàn Chỉnh và Bổ Sung Nếu Hồ Sơ Chưa Hợp Lệ

 • Trong trường hợp hồ sơ bị thiếu hoặc có sai sót, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh thông tin.

Bước 4: Thông Báo và Yêu Cầu Bổ Sung (Nếu Có)

 • Cơ quan có thẩm quyền thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ về các giấy tờ còn thiếu hoặc cần điều chỉnh theo quy định.

Bước 5: Nhận Phiếu Hẹn từ Cán Bộ Tiếp Nhận Hồ Sơ

 • Sau khi hồ sơ được hoàn chỉnh, nhận phiếu hẹn từ cán bộ tiếp nhận hồ sơ để biết thời gian và địa điểm xem xét hồ sơ.

Bước 6: Nhận Giấy Phép Quảng Cáo Bảng Hiệu

 • Nếu hồ sơ đạt yêu cầu và được phê duyệt, cá nhân hoặc tổ chức sẽ nhận giấy phép quảng cáo bảng hiệu từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan cấp phép

Cơ quan cấp phép
Cơ quan cấp phép

Cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt và cấp phép cho việc treo bảng hiệu là Sở Văn hóa – Thông tin. Cụ thể, các đối tượng quảng cáo như bảng, biển, pano, băng rôn, màn hình đặt tại nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, và vật thể di động sẽ được xem xét và phê duyệt tại đây.

Thời hạn

Thời hạn
Thời hạn

Sở Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm xem xét và đưa ra quyết định cấp giấy phép treo bảng, biển quảng cáo cho doanh nghiệp. Thời hạn xử lý hồ sơ là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ doanh nghiệp. Trong trường hợp không chấp thuận hồ sơ, tổ chức này cũng phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và chi tiết lý do từ chối.

Dịch vụ xin giấy phép treo bảng hiệu tại Mekoong Media

Đối với những bảng hiệu cần phải có giấy phép để treo lên, có thể quá trình xin giấy phép bảng hiệu sẽ khá phức tạp. Nếu bạn không tự tin trong việc thực hiện đúng từng bước, Mekoong Media là đơn vị lý tưởng dành cho bạn.

Mekoong Media
Mekoong Media

Hiện nay, Mekoong Media cung cấp dịch vụ xin giấy phép treo bảng biển, giúp bạn không chỉ có sản phẩm chất lượng, mà còn đảm bảo quá trình xin giấy phép diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi không chỉ thực hiện thiết kế, in ấn, sản xuất bảng hiệu mà còn đảm nhận phần xin giấy phép để đảm bảo bạn có thể treo bảng hiệu một cách hợp pháp.

Với quy trình được thực hiện nhanh chóng, gọn gàng và chi phí vô cùng phải chăng, Mekoong Media sẽ là đối tác đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp của bạn trở nên nổi bật trong không gian quảng cáo hiệu quả và đáp ứng đầy đủ tính pháp lý.

Lời kết

 Trên đây là những thông tin về việc xin giấy phép bảng hiệu mà Mekoong Media đã tổng hợp và biên soạn. Mekoong Media đồng hành với bạn trong quá trình thực hiện thủ tục xin giấy phép treo bảng hiệu. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ chúng tôi qua số Hotline: (+84) 902693866 hoặc Email: lienhe@mekoong.com.

Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và thực hiện các bước một cách dễ dàng. Mekoong Media rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *